lundi 2 juin 2014

Final project

The project is a mobile studio for an artist who is making rubber stamps. Produced through strange process that involves semi-industrial machinery and toxic products, rubber stamps are an easy way to massively diffuse artistic or political messages, especially the ones which make people think. Thus, to conserve its complete autonomy, the studio is mounted on legs that allow the artist to access every part of the city to distribute its art or make some new, by inflating up a full-size studio.


Návrh projektu zpracovává mobilní studio pro umělce, který vyrábí gumová razítka. Studio vytvořené při neobvyklém procesu, který se pohybuje na poli mezi semi-industriálními mechanismy a výrobky z toxických materiálů. Gumová razítka jsou jednoduchou cestou, jak snadno vyjádřit umělecky či politicky motivované zprávy, hlavně ale takové, které nutí lidi k zamyšlení. K zachování absolutní nezávyslosti tvorby je studio upevněno na mechanických nohách, které umělci umožňují přístup do všech částí města - k rozšíření jeho tvorby či přesunutím svého mobilního studia, které se nachází pod automaticky nafukovací membránou.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire